Tlf.: 32 27 44 80

PÅGÅENDE PROSJEKTER

Sydskogen skole - Røyken

Nordens første svanemerkede skole

 

Kontrakten har en verdi på cirka 120 millioner kroner eksklusive moms, og prosjektet skal etter planen stå ferdig i februar 2019.

 

Artikkel i Byggeindustrien

Storgata 47-49 - Horten

14 leiligheter, forretning og parkeringskjeller

Totalentreprise

Kontraktssum:

kr. 50,7 mill. eks. mva

Parkeringskjeller på ca. kr. 9 mill.

Sætre Havn byggetrinn 2

For Conceptor Bolig AS/Sætre Havn Utvikling bygger vi 25 nye leiligheter på Sætre i Hurum.
Leilighetene skal oppføres parallelt med byggetrinn 1 som består av 55 leiligheter som Bermingrud er i gang med allerede.

 

Det er planlagt byggestart i februar 2017 og prosjektet har en byggetid på ca 20 måneder.

 

Kontrakt: 75 mill. eks. mva

 

Byggherre:

Sætre Havn Utvikling AS

Øvre Norefjellstua

For utbygger
Øvre Norefjellstua 1 AS
bygger vi 25 luksuriøse leiligheter.  Planen er at leilighetene skal stå ferdige i desember 2018, men det forutsetter en byggevennlig vinter.

 

Kontrakt: 178,5 mill. eks. mva

 

Byggherre:

Øvre Norefjellstua 1 AS

Sætre Havn

For Conceptor Bolig AS/Sætre Havn Utvikling bygger vi 55 leiligheter på Sætre i Hurum.

 

Det er planlagt byggestart i februar 2017 og prosjektet har en byggetid på ca 20 måneder.

 

Kontrakt: 130 mill. eks. mva

 

Byggherre:

Conceptor Bolig AS/Sætre Havn Utvikling

Modumheimen

Totalentreprise

 

Prosjektet består av flere byggetrinn og omfatter rivning av eldre bygninger, nybygging av frittliggende bygg i passivhusstandard med 72 nye sykehjemsplasser og ombygning av deler av eksisterende sykehjem til lavenergistandard med 24 nye sykehjemsplasser.

 

Det skal i tillegg  opparbeides ny infrastruktur og hovedatkomst med tilliggende parkeringsplass.

 

Kontraktsum: 263 mill inkl mva

Nybygg: ca 8300 kvm

Rehabilitering: ca 4000 kvm

Byggestart: Desember.2015

Overlevering: August 2018

 

BH: Modum kommune

Tlf.: 32 27 44 80

Bermingrud Entreprenør –  Strandveien 39-41 – 3050 Mjøndalen

© 2018 Bermingrud