Tlf.: 32 27 44 80

PÅGÅENDE PROSJEKTER

Holmestrand Brygge

Bermingrud Entreprenør AS bygger 74 leiligheter på brygga i Holmestrand

Bermingrud Entreprenør AS har signert kontrakt om å bygge prosjektet Holmestrand Brygge med UNI-Kvartalet AS. Prosjektet omfatter 74 leiligheter fordelt på 3 blokker med tilhørende parkering- og næringsareal på bakkeplan. Det er inngått en totalentreprise med en kontraktssum på 187 millioner eksklusive merverdiavgift.

Leilighetene varierer i størrelse fra 25 kvm til 180 kvm. Flere leiligheter vil ha en egen takterrasse i tillegg til balkongen/ terrassen tilknyttet leiligheten. Byggets bæresystem vil utføres av plasstøpt betong i underetasjen og 1. etasje, og prefab-betongelementer og stål. Klimaveggene skal kles med teglstein med innslag av treverk/plater.  I plan 1 ligger parkeringsplasser i kjernen, omkranset av næringsarealer for butikker, kaféer, kontorer etc. ut mot gateplan og hyggelige gågater og smyg. Over parkeringskjelleren skal det opparbeides et flott utomhusareal for beboerne og som også vil være tilgjengelig for allmenn bruk.

Byggeprosjektet er forventet å starte i løpet av februar 2019 med rivning av 3 bygg. Prosjektet skal stå ferdig i februar 2021.

Brandenga skole

Totalentreprise

Prosjektet består av nytt skolebygg over 3. etasjer pluss teknisk rom på tak og blir på ca. 3.000 m2 BTA. Det nye skolebygget skal forbindes med en gangbro inn til flerbrukshall som allerede er bygget. Det opparbeides ny parkeringsplass, skolegård og utomhusanlegg på ca. 9 daa. Skolebygget får 14 klasserom og skal ha egen SFO-del.

Bygget skal prosjekteres etter TEK17 og skal ha brønnpark for oppvarming vann-vann.

Byggestart: november 2019

Overlevering: januar 2020

Kontraktssum: ca. 92 MNOK eks. mva.

Malerhjemmet- Sætre

Totalentreprise

 

Bygging av 6 rekkehus fordelt på 3 bygg med sammenhengende garasje og inngangspartier i underetasjen, i tillegg til 2 eneboliger.

 

Garasjer med plass til 2 biler i hver. Beliggende i umiddelbar nærhet til stranden i Sætre sentrum.

 

Byggene oppført med betong grunnplate og Ytong vegger med pussede fasader.

 

Kontraktssum: 38,5 mill inkl mva

Byggestart: Desember 2019

Overlevering 1. kvartal 2021

Elveparken- Sætre

Totalentreprise

 

Bygging av 39 leiligheter fordelt på 3 bygg over felles garasjekjeller med 51 parkeringsplasser.

Byggene oppføres med kjeller av betong og bygget for øvrig med betong, ytong og Silka. Kombinasjon av pussede flater og fasadeplater. Tilbaketrukkede toppetasjer.

 

Kontraktssum: 120 mill ink mva

Byggestart: august 2019

Ferdigstillelse: 4. kvartal 2020

 

Storgata 47-49 - Horten

Totalentreprise 14 leiligheter, forretning og parkeringskjeller Kontraktssum: kr. 50,7 mill. eks. mva Parkeringskjeller: ca. kr. 9 mill.

Tlf.: 32 27 44 80

Bermingrud Entreprenør –  Strandveien 39-41 – 3050 Mjøndalen

© 2020 Bermingrud